Image 1 of 1

OCH08112482.JPG

© Remi OCHLIK/IP3, Kiwanja, Republique Democratique du Congo, le 24 novembre 2008 - Camp de refugies de Kiwanja - Camps de refugies de Kiwanja a la tombee de la nuit...Kiwanja refugees camps a the fall of the day...